Aplikace specifické alergenové imunoterapie

 • Provádíme aplikace injekční specifické alergenové imunoterapie.
 • Aplikace vakcín je možná v ordinační době, nejpozději půl hodiny před koncem.
 • Specifická alergenová imunoterapie vakcínou spočívá v opakovaném podávání alergenu pod jazyk v kapkách nebo tabletkách nebo v injekcích aplikovaných podkožně do paže. V úvodu léčby dávka alergenu stoupá od malých dávek až po dávky udržovací.
 • Délka vakcinace je minimálně 3 roky, maximálně 5 let.

Injekční forma vakcíny

Výhody:

 • aplikaci provádí lékař
 • před aplikací je zkontrolován zdravotní stav pacienta
 • úprava dávky podle reaktivity pacienta pod lékařskou kontrolou
 • další objednávku vakcíny hlídá zdravotní sestra

Nevýhody

 • nutnost docházení do ordinace (zpočátku 1x týdně po dobu 4 měsíců po dobu navyšování dávky, poté udržovací dávky 1x měsíčně)
 • injekční forma aplikace léku
 • riziko nežádoucí reakce je vzhledem k injekční formě vyšší

Sublinguální forma vakcíny

(kapky nebo tabletky pod jazyk)

Výhody:

 • možnost podání v domácím prostředí
 • dobrá tolerance, vzácné nežádoucí reakce

Nevýhody

 • obvykle horší spolupráce pacienta (zapomíná, špatně skladuje, zapomíná objednávky)
 • u kapek nutno skladovat v chladu, nesmí přemrznout
 • objednávání a vyzvednutí vakcíny

U všech forem vakcíny je pro dobrý efekt rozhodující spolupráce pacienta, proto pokud si nejste jistí, že dodržíte předepsané termíny a celkovou délku aplikace, je lepší odložit zahájení léčby až na dobu příznivější. Účinnost všech typů vakcín je srovnatelná.