VYŠETŘENÍ

SPIROMETRIE

křivka průtok/objem (Přístroj ZAN 100, Spirostik) 

 • Funkční vyšetření plic - dechový test, 
 • hodnoty zpracované počítačem - informace o objemových hodnotách a průchodnosti dýchacích cest.

NO ve vydechovaném vzduchu

 • Dechový test na obsah oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu. 
 • Hodnoty zpracované počítačem. Výsledkem jsou informace o možném probíhajícím zánětu v dýchacích cestách.

O2 - pulsní oxymetrie(NONIN Onyx)

 • Hodnoty okysličení periferní krve - výsledek do 5 sekund.

KOŽNÍ TESTY(Alyostal prick, prick to prick) 

 • Po očištění kůže (obvykle na předloktí) kápneme vzorky jednotlivých alergenů na místa označená fixou. Tyčinkou narušíme horní vrstvu kůže. Výsledek odečteme po 20 min.

BRONCHOMOTORICKÉ TESTY

 • Bronchodilatační test - po základní spirometrii aplikujeme bronchodilatační látku inhalačně, za 20 min. provedeme druhou spirometrii. 
 • Bronchoprovokační test - po fyzické zátěži za 15-20 min. kontrolní spirometrie.

KREVNÍ ODBĚRY

Indikujeme na základě anamnézy dle potíží pacienta.

 • krevní obraz, zánětlivé márkry
 • imunologické vyšetření
 • alergologické vyšetření
 • autoimunita, celiakie